ร่วมประชุม"ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ- ส่งหนังสือราชการฯ

วันที่  18   มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม"ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ- ทส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม 2