ร่วมประชุม"ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ- ส่งหนังสือราชการฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม"ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ- ทส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม 2