ร่วมงานวันนักข่าว 2564

วันที่  5  มีนาคม 2564 นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1      ให้เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมงาน “วันนักข่าว” ของชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิและภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ  ห้องจามจุรี  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท