ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 182 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา