ร่วมงานพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

      นางวนิดา  สุนคร  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมงานพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง โดยมีนายกอบชัย   บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ