• ร่วมการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนศรีแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในการทำงานของแต่ละเขตพื้นที่ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การประสานสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาและยังส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้ออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแข่งขันฯ จะจัดเป็นประจำต่อไป ทุก ๆ ปี แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและครั้งต่อไป สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นเจ้าภาพฯจัดการแข่งขันฯ