ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ.โดยดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน