ร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/บุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับทราบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.