ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 วันที่ 16  ธันวาคม 2563 นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายวิษณุ  ฉลองขวัญ และนางปวีณวัชร์  มณธีเพ็ชร ศึกษานิเทศก์  ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา  ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำสู่การปฏิบัติ  ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านเจาทอง  โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา  เข้าร่วมประชุมฯ