ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายวิษณุ ฉลองขวัญ และนางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านเจาทอง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา เข้าร่วมประชุมฯ