ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ในที่ประชุมได้มีการแนะนำหัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (รวมถึง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1) และ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”ร่วมกับการประชุมฯ ในครั้งนี้อีกด้วย