ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 10/2563 

 วันที่ 9  ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 10/2563  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาแล  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมฯ  ในที่ประชุมได้มีการแนะนำหัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (รวมถึง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1) และ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”ร่วมกับการประชุมฯ ในครั้งนี้อีกด้วย