เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์   แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ มอหินขาว  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ