ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้  โครงการ  1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  ้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดชัยภูมิ” (ถนนสาย 2051 ชัยภูมิ – ตาดโตน) ณ บริเวณที่รับผิดชอบตั้งแต่ทรัพย์มณีรอสอร์ท – ทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สวยงามเป็นระเบียบและสมพระเกียรติ