รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1, ผอ.กลุ่ม,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ