รับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัว ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 จำนวน 8 ราย 3 วิชาเอก ฯ ได้แก่ (1) วิชาเอกปฐมวัย – อนุบาลชัยภูมิ,บ้านนางแดด ,บ้านนาอุดม,สหประชาสรร (2) วิชาเอกภาษาไทย – บ้านท่าหินโงม,โนนสำราญวิทยา,บ้านบ่อทอง และ (3) วิชาเอกสังคมศึกษา – ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพบปะ พูดคุย ให้โอวาท/แสดงความยินดี และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคล/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ.7 /เอกสารทางการเงินฯ และอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 1 ก่อนทำหนังสือส่งตัวให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ต่อไป