รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี.พ.ศ.2563 ซึ่งมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 15 ราย ณ ห้องประชุม 2 โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ/แสดงความยินดีหลังจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำชี้แจงในการจัดทำเอกสาร ก.พ. 7 /ข้อมูลภาครัฐ และอื่น ๆ ก่อนส่งตัวไปยังสถานศึกษาและรายงานตัวต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯต่อไป