รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากนายสุขสันต์ ผาดไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม จำนวน 1,000 บาท และนายศุภชัย ประเสริฐนู ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพน จำนวน 1,000 บาท ซึ่งบริจาคเพื่อสบทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อใช้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป