รับมอบรถตู้โดยสารของทางราชการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ         เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีรับมอบรถตู้โดยสารของทางราชการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพน   ในวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังโพน อ.เมืองชัยภูมิ