รับมอบรถตู้โดยสารของทางราชการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบรถตู้โดยสารของทางราชการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพน ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังโพน อ.เมืองชัยภูมิ