ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน ณ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม และตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านช่อระกาและโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์