ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายฯ

วันที่ 9  มีนาคม 2564  นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน ณ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม และตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านช่อระกาและโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์