ต้อนรับและแสดงความยินดีบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับนายนิมิต  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ  ซึ่งเดินทางมาส่งนายเกรียงไกร วงค์ไชยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และในการนี้ได้มอบช่อดอกได้แสดงความยินดีนายเกรียงไกร วงศ์ไชยาและนางนวลพักตร์  เคนจัตุรัส  นักจัดการงานทั่วไป สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อีกด้วย