อ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ ฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 2,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะรับมอบฯ   รวมทั้งคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย /บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ร่วมอวยพรและรับพร จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และในการนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2  ได้มอบเครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน 1 เครื่อง ให้ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อีกด้วย