มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แก่นางนริศลักษณ์ รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง,โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยและโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1