มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  

วันที่ 5  สิงหาคม  2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แก่นางนริศลักษณ์  รุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง,โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยและโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา  ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1