มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนจบ ป.6

วันที่ 1  เมษายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์,โรงเรียนบ้านตาดโตนฯ,โรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมมอบใบประกาศนีบัตรและกล่าวให้โอวาทนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์