มอบความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ 4 ราย

วันที่  23 ธันวาคม 2563  นางจันทร์หอม  เบ้าลี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกรณีเกิดเหตุรถตู้รับ-ส่งนักเรียนชนกับบรรทุก 6 ล้อ  ที่ถนนสายชัยภูมิ_บัวใหญ่. อ.เมือง. จ..ชัยภูมิ. บาดเจ็บสาหัสหลายราย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563. เวลาประมาณ 17.15 น. โดยมีนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ดังนี้   1. เด็กหญิงธัญญรัตน์ วิเศษแสง. ชั้น ป.6. 2. เด็กชายศศกร ขนชัยภูมิ. ขั้น. ป.3  ,  3. เด็กหญิงณัฐลิกา มีเสน. ชั้น ป.5 , 4. เด็กหญิงเตชินี เจริญภูมิ. ชั้น ป.5  ซึ่ง รายที่ 1-3 ได้รับบาดเจ็บเคล็ดขัดยอก.ตาบวม แขน-ขาถลอก. แพทย์ให้กลับพักผ่อนที่บ้านได้แล้ว    รายที่ 4  ต้นขาด้านขวาหัก. ตาบวม. แพทย์ให้พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลชัยภูมิ.    ในการนี้ทาง สพป.ชัยภูมิ เขต 1. ได้ประสานงานกับเครือข่าย ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยเร่งด่วน. พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   รายที่ 1-3 รายละ 1,000 บาท รายที่ 4. จำนวน 2,000 บาท. รวม 5,000 บาท และในส่วนของโรงเรียนดูแลช่วยเหลือเด็กโดยได้ออกเยี่ยมเด็กเรียน ให้กำลังใจเมื่อทราบเหตุการณ์. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 20.00 น.  และติดต่อประกันชีวิตให้เด็กทุกราย พร้อมทั้งมอบเงินให้นักเรียนทั้ง 4 คน.ๆละ 500 บาท. รวม 4,000 บาท. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวเด็ก