มอบความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 7 มกราคม 2564. เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร. ผอ. สพป.ชย.1. ได้มอบหมายให้. นางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ. เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส(ขาหักข้างขวา) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  (ปัจจุบันรักษาตัวที่ ร.พ.ชัยภูมิ) พร้อมมอบเงินจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1.จำนวน 2,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น