มอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน/นักเรียนประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนในสังกัดซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 2 ราย พร้อมมอบเงินจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รายละ 2,000 บาทรวมทั้งสิ้น 6,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้ 1. ครอบครัวของ ด.ญ. ธัญญาลักษณ์ ขานสันเทียะ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านซับชมภู ประสบอุบัติเหตุรถชน(เสียชีวิต),2. ด.ญ.กาญจนเกล้า ทองอาจ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านซับชมภู ประสบอุบัตุเหตุรถชน (บาดเจ็บอาการสาหัส) และ 3. ด.ช.กฤษกา แสนแก้ว. นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนบ้านคลองจันลา ประสบอุบัติเหตุหกล้ม บาดเจ็บสาหัส. ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลชัยภูมิ