ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบเพื่อนครู อ.หนองบัวแดง & อ. ภักดีชุมพล

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (คณะรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย) และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง(ภาคเช้า) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง และในพื้นที่ อ.ภักดีชุมพล (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดชุมพล   เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563  นำไปสู่การปฏิบัติ และในที่ประชุมฯ อ.ภักดีชุมพล ได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ รวมทั้งชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักบินน้อยบ้านลาดชุมพล  ซึ่งส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาศาสตร์การบินอากาศยานประเภทเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ทีมโรงเรียนบ้านลาดชุมพล ได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ 2 รายการ ได้แก่ 1.รายการ เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลำดับที่ 5 จาก 30ทีม และ2.รายการเครื่องบินพลังยาง Retro Wakefield Rubber Airplane ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก30ทีมทั่วประเทศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี