พิธีมอบจักรยานให้แก่นักเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 3 คัน รวม 36 คัน ซึ่งจักรยานดังกล่าวคุณวรมน สายสิทธิ์ จากจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ประสานงานการบริจาคในนามของคุณกรชัย เหล็กเพชร จำนวน 18 คัน ,คุณยุพิน ฟองเหม จำนวน 15 คัน ,คุณรัตนา ทองเหลี่ยม จำนวน 3 คัน โดยมีนายพรภิรมย์ สิทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ มีผู้บริหารสถานศึกษา/ครู /ผู้ปกครอง นำนักเรียนเข้ารับมอบฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ. ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์,บ้านห้วยหนองจันทิ,บ้านวังกำแพง,บ้านห้วยน้ำคำ,บ้านแจ้งน้อย,บ้านท่าวังย่างควาย,บ้านห้วยไผ่ใต้,อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง,บ้านเสลาประชารัฐ,บ้านสะพานหิน จ.ชัยภูมิ ,โรงเรียนบ้านทองหลางและโรงเรียนดอนทะแยง จ.นครราชสีมา