พิธีมอบจักรยานให้แก่นักเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 3 คัน รวม 36 คัน   ซึ่งจักรยานดังกล่าวคุณวรมน   สายสิทธิ์  จากจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้ประสานงานการบริจาคในนามของคุณกรชัย  เหล็กเพชร  จำนวน 18 คัน ,คุณยุพิน  ฟองเหม จำนวน 15 คัน ,คุณรัตนา  ทองเหลี่ยม จำนวน 3 คัน  โดยมีนายพรภิรมย์  สิทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ  มีผู้บริหารสถานศึกษา/ครู /ผู้ปกครอง นำนักเรียนเข้ารับมอบฯ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ. ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์,บ้านห้วยหนองจันทิ,บ้านวังกำแพง,บ้านห้วยน้ำคำ,บ้านแจ้งน้อย,บ้านท่าวังย่างควาย,บ้านห้วยไผ่ใต้,อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง,บ้านเสลาประชารัฐ,บ้านสะพานหิน จ.ชัยภูมิ ,โรงเรียนบ้านทองหลางและโรงเรียนดอนทะแยง จ.นครราชสีมา