พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา ( New Normal School 2020)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา ( New Normal School 2020)” และในภาคบ่ายมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ