ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง พร้อมพบปะ พูดคุยกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และเยี่ยมชมอาคารเรียน โรงอาหาร โรงเรือนเพาะชำและบริเวณโดยรอบโรงเรียนด้วย