ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564   นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง พร้อมพบปะ พูดคุยกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และเยี่ยมชมอาคารเรียน โรงอาหาร โรงเรือนเพาะชำและบริเวณโดยรอบโรงเรียนด้วย