การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  คณะกรรมการ​ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  นำโดยนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  ซึ่งขอรับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564