ร่วมกิจกรรมประชาอาสาปลูกป่าฯ จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เข ต 1 มอบหมายให้นางจันทร์หอม เบ้าลี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ณ ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ