การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

วันที่ 16 มีนาคม 2564  นางสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธาน "การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ   ซึ่งจะมีการประเมินฯ วันที่ 17 มีนาคม 2563 นี้