ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ผ่านระบบ Video Conference 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ... นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับนโยบายสำคัญและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน