ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อรับมอบนโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และอื่น ๆ จาก สพฐ.โดยนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ