ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยฯ

พป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมและเรียนรู้การใช้โปรแกรม ZOOM เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมและทดสอบระบบ การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยฯ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 นี้