ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน

วันที่ 24  ธันวาคม  2563  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสมัต อาบสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1และนายธันวาวุฒิ ดังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเเรมเอเซียราชเทวี กรุงเทพมหานคร