ประชุมวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา  (หน่วยพัฒนาฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1)

    วันที่ 30 สิงหาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  โดยมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกอบด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/คณะศึกษานิเทศก์ และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1