ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ & ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะพูดคุยกับคณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 ก่อนมอบหมายภารกิจให้ร่วมกันปฏิบัติ “กิจกรรมบำรุงรักษา รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น” บริเวณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบ มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม