ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ & ปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 15  มกราคม 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะพูดคุยกับคณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต ณ  ห้องประชุม ก่อนมอบหมายภารกิจให้ร่วมกันปฏิบัติ “กิจกรรมบำรุงรักษา รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย  ตัดแต่งกิ่ง  ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น”  บริเวณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบ มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม