ร่วมรับชมการประชุมทางไกล(ย้อนหลัง)ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมัต อาบสุวรรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับติดตามและรับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล(ย้อนหลัง)ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดฯ ณ ห้องประชุม 1