ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  จำนวน 1 ราย และสังกัดสพม.ชัยภูมิ จำนวน 1 ราย กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564   โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ มีผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผู้แทนจาก ธกส.จ.ชัยภูมิ , สพป.ชัยภูมิ เขต2 เขต3 และ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1