ประชุมจัดทำแผนที่ระดับจังหวัดตามโครงการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้ทำหน้าที่จัดประชุมจัดทำแผนที่ระดับจังหวัดตามโครงการ ร.ร.คุณภาพของชุมชนและร.ร.ดีสี่มุมเมือง ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2,เขต 3 และ สพม.30 โดยมีนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1