ประชุมจัดทำแผนที่ระดับจังหวัดตามโครงการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน 

วันที่ 18  ธันวาคม 2563   เวลา 09.30  สพป.ชัยภุมิ เขต 1  ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้ทำหน้าที่จัดประชุมจัดทำแผนที่ระดับจังหวัดตามโครงการ ร.ร.คุณภาพของชุมชนและร.ร.ดีสี่มุมเมือง ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2,เขต 3 และ สพม.30  โดยมีนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1