ประชุมครูแกนนำภาษาไทย ขับเคลื่อนนโยบาย "ปีทองการอ่านภาษาไทย"

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการครูแกนนำกลุ่มสาระภาษาไทย” เพื่อสร้างนวัตกรรมในการยกผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนนโยบาย “ปีทองการอ่านภาษาไทย” ปีการศึกษา 2564 โดยมีครูแกนนำที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ และครูแกนนำเดิม 10 คน รวม 30 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1