พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย ผ่านโปรแกรม Zoom

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะ เป็นวิทยากร และมีครูผู้ช่วยที่บรรจุปี 2562-2564 เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 280 คน