ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ“การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ันที่ 9 มีนาคม 2564  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ“การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา  2563  พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  จำนวน 15 สนามสอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ภาคเช้า 5 สนามสอบ และภาคบ่าย 10 สนามสอบ  เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ