ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมฯ มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน