ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ เชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2563 New normal school 2020 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานฯ โดยมีนายเสงี่ยม ทองละ มุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1