ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (หน่วยพัฒนาฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1)

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน”การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฯ ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนดการพัฒนาระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ระหว่าง 1-7 กันยายน 2563 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2563 ระยะที่ 3 จัดทำและนำเนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 โดยจะมีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 76 คน สังกัด สพป. จำนวน 46 คน และ สังกัด สพม.30 คน