ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน”การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563  (หน่วยพัฒนาฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1)

         นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน”การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563” ในวันที่ 31  สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฯ   ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นหน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  โดยกำหนดการพัฒนาระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ระหว่าง 1-7  กันยายน 2563  ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2563  ระยะที่ 3 จัดทำและนำเนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 โดยจะมีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 76 คน สังกัด สพป. จำนวน 46 คน และ สังกัด สพม.30 คน