ปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้การปฐมนิเทศพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 46 ราย ณ ห้องประชุม 1 โดยมีน.ส.สมทรง พรหมณี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และอื่น ๆ ก่อนรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ต่อไป