นิเทศ ติดตาม โครงการยุวทูตความดีฯ

 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ได้รับมอบหมายจาก นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ออกนิเทศ ติดตาม โครงการการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลก ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 เพื่อเป็นต้นแบบ และนำร่องนวัตกรรมความดีขยายผลและสร้างเครือข่ายในโรงเรียน คลอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ