นิเทศ กำกับ ติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564   นายสมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางจันทร์หอม  เบ้าลี   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ในการลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนนาฝายวิทยา และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์