นิเทศ กำกับ ติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนาฝายวิทยา และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์