ต้อนรับบุคลากรย้ายมาใหม่

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ   ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดย นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3/นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3   ซึ่งเดินทางมาส่งตัวนายสิทธิพล  พื้นชัยภูมิ    นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ  กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1