ต้อนรับบุคลากรย้ายมาใหม่

นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3/นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเดินทางมาส่งตัวนายสิทธิพล พื้นชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1